Landelijk netwerk inloophuizen: ZIEN

Op 11 maart tekenden we met de andere inloophuizen in Nederland en Stiching Kiem de samenwerkingsovereenkomst ZIEN.

ZIEN staat voor ‘Zelfregie Initiatieven Eetstoornissen Netwerk’ en bestaat uit organisaties die laagdrempelige ondersteuning bieden aan mensen met een eetstoornis en hun naasten, tijdens alle stadia van ziekte en herstel. De samenwerking was voorheen bekend onder de naam InterEsse, en wordt nu voortgezet onder een nieuwe naam en met een samenwerkingsovereenkomst.

ZIEN bestaat uit de volgende organisaties: Dalisay Recovery, Het Leontienhuis , meRecovery, Praktijkhuis Inspiration, Realcovery inloophuis, Stichting JIJ, Stichting Kiem. Ook WEET, Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen is actief betrokken bij ZIEN.

ZIEN-leden bieden activiteiten voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Hier vinden zij een plek voor informatie, steun, begrip, support en belangenbehartiging, in alle fasen van ziekte en herstel. Werk jij in het eetstoornissen werkveld en ken je mensen voor wie het aanbod van ZIEN waardevol kan zijn? Tip ze dan, zodat ZIEN ook hen kan ondersteunen.

Foto: de vertegenwoordigers van de lidorganisaties van ZIEN na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

ZIEN samen voorbij de eetstoornis landelijk netwerk zelfhulp initiatieven eetstoornissen